Sistem i politika kvaliteta

Na domaćem tržištu nastupamo kao grupacija dve kompanije „Jupiter Lavanda Group“ doo i „Belaharmonija“ doo. Obe kompanije su sertifikovane sledećim standardima:

SRPS ISO 9001:2015

SRPS ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2008

Politika IMS